Farging av vipper, bryn, samt forming av bryn

29/11/2019